M3Net quick guide alias Sprievodca webovou stránkou M3Net.

Nič svetaborné tu nebude popísané len zopár postrehov a poznámok a... Mnou doporučené rozlíšenie nie je, ale vzhľad pri nižšom rozlíšení (napr.640x480) už nezodpovedá požadovanej kvalite zobrazenia, skrátka nevyzerá to tak, ako to vyzerať má, a keďže sú na stránke aj nejaké tie obrázky, je dobre mať nastavené viac ako 256 farieb.

FYI:

Odkazy (napr. na iné stránky, mailové adresy, linky na iné časti týchto stránok, na premiestňovanie v rámci sekcií a pod...) sú farebne odlíšené. Pokiaľ chcete vedieť viac o odkaze na stránke, nechajte na ňom chvíľu kurzor a možno sa objaví stručný popis (ak som ho doplnil).

PRoJeKT Je TRVaLe Vo VýVoJi, iNFoRMáCie DoPĹŇaM a oBMieŇaM PRieBeŽNe.

ObsAh strÁnOk nEprEšIEl jAzYkOvOU ÚprAvOU.
.to znamena, ze texty nemusia byt v sulade s jazykovym zakonom :-)

Každopádne, prajem príjemné surfovanie...

Copyright & Copyleft
© 1997 - 2016 M3N. Obsah týchto stránok je chránený autorským právom a je duševným vlastníctvom autora. Akékoľvek rozmnožovanie textu je možné s uvedením zdroja informácií *. Pre mňa za mňa, môžete používať aj samostatné časti (úryvky) článkov, meniť ich a dopĺňať o čo chcete (len nech to nestratí zmysel a vypovedaciu hodnotu).
Autor stránok nijakým spôsobom nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré vzniknú použitím časti alebo celku obsahu uvedeného na stránkach. Autor nenesie zodpovednosť za vhodnosť použitia obsahu alebo jeho časti na určitý, mlčky predpokladaný účel.

Občasné varovania o vírusových infiltráciách sú výsledkom toho, že používam aj nejaké tie skripty a s nimi si aniviráky nie vždy vedia korektne poradiť, a nie o tom žeby som vám chcel akokoľvek uškodiť.


* Na stránke uveďte aspoň adresu zdroja (www.fodor.sk, meno autora, alebo prezývku), ktorá bude prelinkovaná na adresu www.fodor.sk a bude umiestnená na nejakom viditeľnom miste (nech mám aj ja dáku návštevnosť).