ČO JE TO HOROSKOP?

Astra regunt homines, sed regit astra Deus.

(Hviezdy riadia ľudí a samé sú riadené Bohom.)
 Horoskop
Čo je horoskop
Slnečný horoskop
Čínsky horoskop
Egyptský horoskop
Aztécky horoskop
Keltský horoskop
Cyklický horoskop

Astra inclinant non necessitant.

(Hviezdy naznačujú, ale nenútia)