Kalkulátor obsahu alkoholu v krvi

Pred tým než si dáš za pohárik a chceš riadiť vozidlo vyskúšaj tento kalkulátor!

Pivo - malé (330 ml), veľké (500 ml); 5% alkoholu
Víno - (150 ml); 10 - 12% alkoholu
Vodka - (50 ml); 38-40 % alkoholu

Počet mililitrov požitej tekutiny:
Percento alkoholu:
Vaša hmotnosť (kg):
Počet hodín od konzumácie alkoholu:

‰ alkoholu v krvi: Doporučenie:

*VAROVANIE! Pretože hladina alkoholu závisí od mnohých individuálnych faktorov, vyššie uvedené údaje NEMÔŽU BYŤ považované za presnú analýzu, ale len odhad založený na štatistikách.

** Podľa slovenského práva nie je v SR povolený žiadny alkohol pri riadení vozidla.

Vývoj príznakov v závislosti na sérovej hladine alkoholu

0,30 - 0,5 ‰ (promile) - Porucha pohybovej koordinácie, mierne problémy s kontrolou rovnováhy, eufória a znížený úsudok

0,50-0,7 ‰ (promile) - Zhoršenie efektívnosti pohybov (mierne zníženie reflexov), zvýšené vzrušenie a výrečnosť a tiež zníženie sebakontroly, nesprávny odhad vlastných schopností, vedúci k chybnému hodnoteniu situácie

0,7 - 2,0 ‰ (promile) - Porucha rovnováhy a pohybových schopností, zníženie hranice bolesti, redukcia intelektových schopností, chybné porozumenie a vyvodzovanie nesprávnych záverov, predĺženie reakčného času, nápadná precitlivenosť, agresívne správanie, sexuálna stimulácia, zvýšenie krvného tlaku, tachykardia

2,0 - 3,0 ‰ (promile) - Problémy slovne sa vyjadrovať, výrazná porucha hybnosti a chôdze, spavosť, porucha sebakontroly (vo väčšine prípadov nie je možné zaznamenať akékoľvek známky sebakontroly alebo koordinovaných pohybov)

3,0 - 4,0 ‰ (promile) - Pokles krvného tlaku a telesnej teploty, zhoršenie reflexov a závažná porucha vedomia, ktorá môže vyústiť do kómy

Viac ako 4.00 ‰ (promile) - Hlboká kóma, porucha vazokonstrikcie a dychového centra, ktoré môže byť paralyzované alkoholom - ŽIVOT OHROZUJÚCI STAV