Morseova abeceda

a .-
b -...
c -.-.
d -..
e .
f ..-.
g --.
h ....
ch ----
i ..
j .---
k -.-
l .-..
m --
n -.
o ---
p .--.
q --.-
r .-.
s ...
t -
u ..-
v ...-
x -..-
y -.--
z --..
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----
bodka .. .. ..
otáznik ..--..
dvojbodka ---...
čiarka .-.-.-
výkričník --..-
Pozor! -.-.-
Vysielajte! -.-
Pomalšie! -.-.-..
Rozumiem ...-.
Nerozmiem .......
Koniec ...-.-