Farebné značenie odporov

Význam farieb:

farba

číslo tolerancia
      čierna 0  
  hnedá 1 ± 1 %
  červená 2 ± 2 %
  oranžová 3  
  žltá 4  
  zelená 5 ± 0,5 %
  modrá 6 ± 0,25 %
  fialová 7 ± 0,1 %
  šedá 8  
  bielá 9  
  zlatá -1 ± 5 %
  strieborná -2 ± 10 %
  žiadna   ± 20 %

Význam jednotlivých prúžkov:

Význam
Prúžok 4 prúžky 5 prúžkov
1 prvé číslo prvé číslo
2 drué číslo drué číslo
3 násobiteľ 10x tretie číslo
4 tolerancia násobiteľ 10x
5   tolerancia

Prvý púžok je bližšie k okraju ako posledný prúžok. Ak je dovolená odchylka ±20 %, tak 4. prúžok chýba.