Vzor ziadosti o prijatie do zamestnaniaMeno, adresa, telefón

Adresa firmy
 
 

Dátum

Vec
Žiadosť o zamestnanie

Oslovenie,

TEXT:
 • úvod (zdroj informácie o voľnom mieste)
   
 • dôvody uchádzania sa o miesto
   
 • Vaša kvalifikácia znalostí
   
 • záverečné zdvorilostné formulácie
   

Pozdrav a poďakovanie,

 
 
Podpis
Meno