UK flag

Slovenská Republika

[ Prezidenti | Inštitúcie SR | Sviatky v SR ]
Mapa SR

Základné informácie :

Oficiálny názov: Slovenská republika (SK, SVK)
Dátum vzniku republiky: 1.1.1993, rozdelením Česko-Slovenskej Federatívnej republiky

Štátne symboly:
- štátny znak
- štátna vlajka
- šátna pečať
- štátna hymna
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia
Ústavný systém:
ústavná a zákonodarná moc (NR SR),
výkonná moc (prezident SR a vláda SR),
súdna moc (ústavný súd a súdy)
Územnosprávne členenie:
8 VÚC
8 krajov
- Bratislavský
- Trnavský
- Nitriansky
- Trenčiansky
- Žilinský
- Banskobystrický
- Prešovský
- Košický
79 okresov
- 138 miest
- 2883 obcí
Krajské mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
Štátny jazyk: slovenský
Hlavné mesto: Bratislava (428 672 obyvateľov)
Susedné štáty: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko
Rozloha
: 49 035 km2
Najväčšia vzdialenosť: 428 km (Záhorská Ves - Nová Sedlica)
Najkratšia vzdialenosť: 195 km (Štúrovo - Skalité)
Nadmorská výška: 95 m (Bodrog) - 2656 m (Gerlach)
Počet obyvateľov: 5 379 455 (z toho 51,4 % žien)
Hustota obyvateľstva: 109/km2
Nezávislosť štátu: 1.január, 1993, 
Vznik ústavy: 1.január, 1993
Štátna mena: Slovenská koruna (SKK)
Telefonický kód krajiny: 421
Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho: rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), nezistené (2,2 %), bez vyznania (13,7 %)
Hlavné politické strany zastúpené v NR SR: Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), Kresťansko Demokratické Hnutie (KDH), Smer, Strana maďarskej koalície (SMK/MK), Aliancia nového občana (ANO), Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Komunistická strana Slovenska (KSS)
Prezident republiky: Doc. JUDr.Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c.
Predseda vlády: Ing. Mikuláš Dzurinda
Mena: slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov
Členstvo v medzinárodných organizáciách: EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.