T A N T R A , RITUÁL LÁSKY

Úvod

Pohlavný život starej Indie bol bohatý a programove sa usiloval o dosiahnutie maximálnej slasti. U nás je známa kniha Kamasutra. Je to kniha staroindickej erotiky, kniha poučení o rozkošiach. Napísal ju mnich Vátsjájana na začiatku nášho storočia. Kniha učí o najslastnejších stránkach pohlavného života. No k jej napísaniu ho viedla potreba morálky. Autorovi ide o zdokonalenie pohlavného života, aby sa práve prostredníctvom sexu upevnilo manželské puto. Poznanie a uskutočňovanie erotického života považuje sa v Kamasutre za jedno z dôležitých umení človeka. V kontraste k budhistickej niriváne, nabáda sa v Kamasutre vychutnať zmyselný život do dna, ale neodporúča sa holdovať tomuto pôžitkárstvu vždy a za akýchkoľvek okolností. Za samozrejmé sa považuje uskotočnovanie pohlavného života v manželstve. Mladým mužom Vátsjájana odporúča, aby zostali panici, pokial sa učia vedám. O neveste sa so samozrejmosťou hovorí ako o panne. Problémy sexuality stali sa u nás na dlhe roky tabu. Bol nedostatok vhodnej literatúry a ani rodičia a škola nevenovali adekvátnu pozornosť týmto chulostivým otázkam vo výchove. V duši mladých ľudí zostali stopy nejasných odpovedí na tieto vážne a citlivé otázky, na ktoré si vačšinou hladali a aj odpovedali tak ako vedeli. Dôsledky týchto problémov pociťujeme v celom rade spoločenských problémov doteraz. Mladí ľudia v súčasnosti začínajú sexuálne žiť v mnohých prípadoch skoršie bez primeraných vedomostí o intímnych vzťahoch v sexuálnom živote. Mládež pristupuje k sexuálnemu konaniu z rôznych pochybných pohnútok, akými sú zvedavosť, napodobnovanie alebo dokázať niekomu inému svoje telsné kvality. Sexuálne vzťahy v dospievaní bývaju vačšinou promiskuitné, poznačené nezodpovedným striedaním sexuálnych partnerov. Pri psychickej nezrelosti navyše chýba pocit zodpovednosti za svoje konanie a neraz z týchto pohnútok a činov narastá riziko pohlavných chôrob i nežiaducej tehotnosti. Tieto a podobné nedostatky v mladosti poznačujú život v dospelosti a v nemalej miere sa podielajú aj na narastaní nežiaducej rozvodovosti. Človek si musí vytvoriť správny vzťah k osobe druhého pohlavia a tak si upevní duševné i telesné zdravie, upevní si aj rodinné šťastie, od čoho sú napokon zavislé aj spoločenské medziľudské vzťahy.

Pre lepšie sebapoznávanie i ovládanie svojho tela môže veľmi pomôcť staroindická tantra. Tým, že sa dobrovolne podriaďujeme určitým rituálom, máme možnosť poznať sami seba celkom novým spôsobom. V bežnom mileneckom vzťahu partnerov priťahuje silné emocionálne puto. No v konečnom dôsledku sa chcú pomilovať preto, lebo cítia potrebu zbaviť sa nahromadenej sexuálnej energie. Pri tantrickom milovaní sa muž a žena nestretnú intímne len preto, aby sa rýchlo zbavili nadbytočnej energie. Vedome ju hromadia a vzájomne si ju vymieňajú. Vytvorenie vačšieho energetického potencialu je nemyslitelné bez cielavedomého zadržiavania, vnímania krásy, kontroly napatia a uvolnenia pred vyvrcholením. Partnerské vzťahy sa však postupom času oslabujú ak sexuálne konanie zovšednieva alebo ako sa vraví, že sa stáva povinnosťou. Rituály tantry umožnujú človeku užívať sexuálnu rozkoš častejšie, dlhšie i s vačším pôžitkom, bez vyhladávania iného vhodného a priťažlivejšieho partnera. Čím pravidelnejšie sa sexuálna komunikácia pestuje, tým rýchlejšie sa obnovuje sexuálna energia u oboch partnerov. Je chybou redukovať sex len čisto na telesnú záležitosť. Pri milovaní dochádza k celému komplexu citov, fantázie a vzruchov. Tantrická sexualita zmobilizuje v človeku nepredstavitelnú psychickú silu. Tantrickým rituálom lásky možno dosiahnuť neopisatelnú hĺbku sexualnej rozkoše a zároveň túto energiu preniesť a zúžitkovať ju v iných oblastiach života.

..Bohyňa času stala v strede vesmíru, ktorý vytvorila. Keď sa jej sily obnovili, rozhodla sa tvoriť ďalej, pretože z toho mala rozkoš. Tak vzniklo more, pevnina, rastliny a zvieratá. Po skončení diela pocítila velkú radosť, no ešte nevyčerpala všetku svoju energiu. Vymyslela ženskú podobu človeka a sama ju prijala. Nazvala sa Kálí, rozpoltila sa a z druhej polovice vznikol Mahákála, mužská podoba človeka. Bohovia Tantry spolu splodili prvých ľudí a zanechali im tantrické rituály.. Po prvý raz sa v tomto starom hinduistickom príbehu stretávame s pojmom tantra. Je to sanskritský výraz odvodený od slovesa tantory (tkať). Tantra teda znamená tkanivo - najhlbšiu podstatu bytia. Základnou funkciou tantry je doviesť nás ku koreňom našej totožnosti. Tantrická sexualita je prastarým klúčom k nepredstavitelnej psychickej sile. Získava sa zvláštnymi rituálmi, ktoré sa vyskytujú v hinduistickom kulte. Tento kult je istým druhom sexualnej mágie, ktorý dodáva človeku silu, poskytuje mu slasť a rozvíja jeho sebakontrolu. Zároveň uňho vytvára schopnosť usmerňovať sexuálnu energiu do iných oblastí života.

hore

O rituáloch

Tantra sa začína najjednoduchšími rituálmi, z ktorých každý má nezastupitelnú funkciu. Niekotoré z nich hlavne tie, ktoré cvičia vnímavosť, sa môžu zdať jednoduché, ale nesmú sa vynechávať. Zo začiatku môže byť človeku nejasné, prečo sú niektoré pokyny nutné, ale každý z nich je integralnou súčasťou tantrického rituálu. Cvičenia majú dôslednú postupnosť: pociťovanie a sexuálna rozkoš, sexuálna kontrola a usmerňovanie svojej sily. Niekto sa môže uspokojiť s dosiahnutím rozvoja vnímania, s kontrolou sexuálnej rozkoše, iný sa usiluje o čo najvyššiu schopnosť uviesť zísaknú energiu do bežného života, do svojho rozhodovania a tvorivých procesov. Každý si môže určiť svoj vlastný cieľ... Cvičenie samorituálov dovedie človeka k úplne novému pohľadu na vlastnú sexualitu a zmyselnosť. Zároveň sa pomocou kontroly posilňuje sexuálna sila a schopnosť riešit denné problémy. K parovým rituálom môže človek prejsť až po súhlase partnera, ktorý už zvládol samorituály. (Ich zvládnutie nie je limitované časovým rozpatím.) Párové rituály sa nazývaju Sedem nocí tantry. Podľa možností by sa mali vykonávať sedem nocí za sebou, môžu však nasledovať aj v dvojdenných intervaloch, ale v žiadnom prípade by sa nemali prerušiť na dlhšie. Pri rituáloch sa používa zvláštny zvuk bez slovného zmyslu, nazývaný mantra.Klasickým mantrickým zvukom je ÓM - zvuk osvietenia. Aj keď tantrické mantry nemajú slovný zmysel, ich úlohou je dostať sexuálnu energiu do takého stavu, aby sme ju mohli kontrolovať a usmerňovať. Rituály sú spojené s tromi mantrami :

Mantry sa používajú spoločne s jantrami - duševnými predstavami. Pri tantrickom rituáli je osobitne dôležité kontrolovatelné použitie obrazotvornosti. V starých spisoch sú mnohé jantry zobrazené ako symbolické obrazy. Ich cieľom je usmerniť koncentráciu na určitú predstavu - obraz, ktorý vyvolá vzrušenie alebo kontrolu zmyslov. Mnohí tantrici su schopní pomocou jantry a s použitím mantrického zvuku vnímania vyvolať si orgazmus a kontrolovať ho. Pri jeho kontrole pomáha zvuk kontrolnej mantry a jantrická predstava kontroly. (Je to zvyčajne predstava čierneho plátna, na ktoré tantrik vo svojej mysli napíše slová kontrolnej mantry.) Kontrola je vôbec základným klúčom k tantrickej sexualite. Už dávni tantrici vedeli, aké je ťažké zriecť sa toho, k čomu rituál logicky vedie - orgazmu. Každým nasledujúcim krokom je dráždenie intenzívnejšie, a práve tou intenzitou si tantrik vyrába vačšiu energiu. Kontrola nad touto energiou je veľmi dôležitá a preto je nutné dodržať pri rituáloch takzvané jednohodinové pravidlo: Hodinu pred a po rituáli sa nesmie uskutočniť masturbácia, ani pohlavný styk. Tantrici kladú veľký dôraz na starostlivosť o ruky. Sú to nástroje dotyku, ktoré vyvolávajú rozkoš. Všetky rituály by sa mali vykonávat pri svetle. Sú prispôsobené tak, aby boli zmysli dráždené aj vizuálne.

hore

Rituály pre ženy

Mantra vnímania (pozorovania)

Hlásky: OMMM, ÁDI, ÓMM

Tieto hlásky sa používajú len v spojení s týmito rituálmi. Môžu sa nahlas spievať, hovoriť alebo pošepky vyslovovať..

Rituál prebudenia (vnímania)

.. Keď Kálí prijala ženskú podobu, pocítila, že už nie je len tvorivou silou, ktorá vydáva energiu, aby ďalšiu energiu získala. Objavila svoju zmyselnosť a našla rozkoš v objavovaní samej seba. Postavte sa nahá pred zrkadlo a sústredte sa na svoj obraz. Najprv pozorujte pery, potom sa ich zlahka dotknite ukazovákom a prstami obtiahnite kontúry úst. Pocítite ich chcenie a odpoveď na dotyk, ako by ich hladkali prsty niekoho iného. šavou rukou sa jemne dotknite pravého prsníka a zamerajte svoju pozornosť na jeho tvar. Bradavku mierne pritlačte, aby ste vyvolali mierne vzrušenie, a pokračujte v hladkaní, kým bradavka nestuhne. Pritom polohlasným šepkaním dvakrát zopakujte mantru, čím zintenzívnite jemnú rozkoš z dotyku. Položte ruky pod pupok a nechajte ich volne odpočívať. Znovu vyslovujte mantru, ruky odtiahnite a po chvíli ich pomaly veďte po bruchu k pohlaviu. Tu zastavte, trochu pritlačte a dvakrát povedzte mantru. Nakoniec nechajte ruky volne odpočívať pozdĺž tela. Teraz zatvorte oči a pokúste sa predstaviť si svoje telo (jantra). Ak sa vám to nedarí, otvorte oči, znova sa dotknite pier, pŕs, a pohlavia. Opakovaný dotyk vám pomôže upevniť si obraz tela. Rituál zopakujte so zavretými očami. Zdvihnite ruky, prstami sa dotknite pier, pričom si predstavujte, že sa vašich úst dotýkajú ruky partnera. Oči nechajte zatvorené a s predstavou, že vaše ruky patria niekomu inému, si masírujte prsia, aby ste vystupňovali vzrušenie. Rukami smerujte k pohlaviu, tam ich mierne pritlačte a potom uvolnite. Pri uvedených úkonoch si upevňujte predstavu tých častí tela, ktorých sa práve dotýkate, a pri každej z nich vyslovujte mantru. Celý rituál si precvičte ešte raz so zatvorenými očami, no s predstavou, že ruky patria vám, ale ústa, prsia a vagína niekomu inému. Jednoduchý rituál vnímania je prijemný a vzrušujúci. Tantra ho odporúča robiť každé ráno a večer. Ranné cvičenie prebudí vaše telo k zmyselnej životnosti a dodá vám energiu na zdolávanie problémov. Večer vás upokojí a odstráni napatie z celodenného ruchu.

Jantrické vnímanie

..Žiak sa spýtal tantrickej učitelky : "Kde leží centrum rozkoše? Cítim ju predsa vo všetkých častiach tela. No musí mať niekde stred. Nie je to tak?" Učitelka odložila svoje šaty a povedala: "Pozri sa na moje telo, tak ako by si mal pred očami svoje vlastné. Možno pochopíš, že telo je súčasťou vesmíru a centrum radosti sa nenachádza v žiadnej z jeho fyzických častí.. Centrum je v duchu. Naša rozkoš je to, čo pociťuje duch ako radostné." V každodennom zhone by ste mali urobiť aspoň jednu prestávku a so zatvorenými očami zopakovať mantru vnímania. Pokúste sa vyvolať vo svojich predstavách obraz svojho vlastného tela. Bez toho, aby ste sa ho dotkli, vyvolajte si pocity, ktoré ste mali, keď ste sa ho dotýkali rukami patriacimi niekomu inému a keď ste sa svojimi rukami dotýkali akoby iného tela. Keď budete tieto rituály cvičiť pravidelne, vyvoálte si rýchlo jantru a sňou spaté pocity, čo je prvým krokom k rozvoju tantrickej zmyselnosti.

Jantrické telo

Kálí dala žene bohatú sexsualitu, dar, ktorým žena získala nekononečne sa obnovujúcu rozkoš. Tým jej darovala schopnosť kontrolovať všetky časti svojho tela pre vlastnú i partnerovu slasť. "Ženská rozkoš je sídlom všetkej rozkoše," hovoria tantrický majstri. Aby ste rozvinuli svoju schopnosť rozdávať radosť, je potrebné naučiť sa vykonávať rituál jantrickej imaginácie: Predstavte si vagínu ako vchod do svalovej steny. So zatvorenými očami a bez dotyku tela sa skoncentrujte na tuto jantru a pomaly vyslovujte mantru, keď si zafixujete tento obraz, stiahnite v mysli svaly vagíny. Zopakujte hlásky mantry a potom skutočne vaginálne svaly stiahnite. Streidavo ich napínajte a povolujte a potom sa uvolnite. Rituál jantrickej imaginácie je veľmi dôležitý, môžete ho robiť tak často, ako chcete, a kde chcete. Toto cvičenie vás naučí ovládať svaly vagíny, čím pri sexuálnom styku znasobíte svoju aj partnerovu rozkoš.

Koncentrácia

.. V tantre neexistuje uctievanie božstiev ako takých. Kálí a Mahákála sú síce nazývaní bohmi, ale podľa tantrických textov "bohyňa času neexistovala ako personifikácia, nachádza sa v centre všetkých predstáv, je zdrojom každej tvorivej energie. Ženy ju môžu zažiť samy v sebe, pretože je ich súčasťou.." Nasledujúci rituál má žena robiť v posteli, pokial možno v noci, pretože je mimoriadne dráždivý. Nesmie prerásť do masturbácie a partneri by ho nemali používať ani ako predohru k sexuálnemu styku. Lahnite si na chrbát, natiahnite nohy do príjemnej polohy, pričom chodidlá zostanú vedľa seba. Mierne pokrčte kolená a volne ich nechajte skĺznuť od seba, paty ostanú spojene. V takejto polohe si položte ruky nad pupok a predstavte si, že vaše telo patrí niekomu inému. So zatvorenými očami sa skoncentrujte na túto jantru a v duchu opakujte mantru. Ukazováky veďte pomaly okolo úst, dvakrát zopakujte mantru a pohladkajte pery. Potom uvolnite ruky a položte ich opať na brucho. Po chvíli položte ukazovák a palec oboch rúk na prsia. Končekmi prstov ich začnite masírovať a počas dráždenia opakujte mantru. Ruky zložte na brucho a skoncentrujte pozornosť na jantru. Teraz posúvajte ruky medzi nohy a položte dlane na Venušin pahorok tak, aby vám to bolo príjemné. Prekrížte palce a končeky ukazovákov nechajte ležať po bokoch klitorisu. Pritlačte a mierne podráždite klitoris. Po zopakovaní mantry skoncentrujte svoju pozornosť na oblasť, ktorej sa dotýkate. Po dvojnásobnom zopakovaní hlások mantry vráťte ruky spať na brucho. Každý krok tohto cvičenia sprevádza predstava toho, čo práve robíte. Aby ste si nadobudnutý obraz zafixovali, predstavte si, že vás hladkajú ruky partnera, potom si predstavte, že sa vy dotýkate iného tela. Pokúste sa opať vytvoriť jantru, ktorú ste mali, keď ste sa naozaj tela dotýkali. Tento rituál má dve časti: skutočný dotyk, pri ktorom žena vyslovuje mantru, predstava dotyku - spatné vyvolanie pocitu, pri ktorom žena použije len jantru a mantru.

Prehĺbená koncentrácia

..Žiak sa obrátil k svojej učitelke: "Prečo musím hladať rozkoš v samote? Nenájdem vačšiu radosť v objatíi druhého...?" A ona odpovedala: "Každú rozkoš spoznáš vo vnútri vlastnej bytosti. Keď nájdeš stred svojej zmyselnosti, budeš schopný spoznať každú radosť a rozdávať ju..." Tento rituál je prehĺbením koncentračného rituálu a musíte ho zvládnuť, ak sa chcete dostať k dalším cvičeniam. Lahnite si do polohy, ktorá bola uvedená pri predchádzajúcom rituáli, a vykonajte ho. Potom znovu položte ruky na pohlavie a jemne dráždite klitoris. Nechajte ruky na Venušinom pahorku a dvakrát zopakujte mantru. Utvorte si predstavu toho, čo ste robili, a pomaly posúvajte prsty k hrádzi (perineu) a konečníku (anusu). Pritlačte ich na hrádzu a ruky pokojne zložte na pohlaví. V predstave si zopakujte, čo ste práve robili. Teraz pootvorte vchod vagíny a ukazovákmi dráždite klitoris. Znovu sa uvolnite a po chvíli prejdite hrádzou ku konečníku, pritlačte ruky a zložte ich na pohlaví. Každý z uvedených pokynov sprevádza vyslovovanie mantry. Teraz vráťte ruky na brucho a priebeh celého rituálu si zopakujte v predstavách. Myslite najskôr na to, že sa vás dotýkajú ruky milovanej osoby a potom že vaše ruky hladkajú iné telo. Každý krok rituálu by mal byť pomaly a uvážlivo vykonaný. Najdôlezitejšie je prirodzené vnímanie nielen citlivých častí tela, ktorých sa dotýkate (alebo si ich predstavujete), ale aj zisťovanie bezprostredných erotických spojení vo vašom organizme. Tento rituál je veľmi vzrušújuci, preto je potrebné dodržať jednohodinové pravidlo.

Telesná kontrola

..Telo je cesta k rozkoši, hoci rozkoš existuje v duševnom obraze, musíme spoznať všetky funkcie svojho organizmu.. Tantrická literatúra priznáva dvojaký účel genitálno-urálneho systému, ale namiesto toho, aby tieto funkcie oddelila, využíva priebeh močenia a použitie genitálnych svalov ako logickú súčasť rituálu. Močenie a nasledujúce utieranie oblasti vagíny, pokial možno čistým vlhkým a teplým uterákom, je zmyselný akt, ktorý zvyšuje úroveň vnímania, zároveň zbavuje zábran, čo sa týka normálnych telesných funkcií a ich vzťahu k sexualite.

Kontrola rozkoše a sily

..Tantrická učitelka povedala: "Dosiahli ste úroveň, keď rozumiete radostiam, ktoré poskytuje telo. Ale vaša rozkoš je len na začiatku. Aby ste získali vyšší stupeň, musíte sa naučiť kontrolovať svoje zmysly. Toto je najdôležitejší rituál tantry. Je to klúč k všetkému, čo je dosiahnutelné.. Pri kontrolnom rituáli budete používať hlásky kontrolnej mantry: PÁ, DÁ, Ó-MÁ. Dôležité je, aby ste sa ich naučili naspamať, skôr ako prejdete ku kontrolnému rituálu. Lahnite si na postel a urobte rituál prehĺbenej koncentrácie. Po zopakovaní mantry pozorovania vráťte ruky na pohlavie. Palcami roztvorte vagínu, ukazovákom pritlačte klitoris a opať vyslovte mantru pozorovania. Počas dráždenia klitorisu vložte ukazovák ľavej ruky do vagíny. V predstavách si podržte mantru vnímania a skoncentrujte sa na to, čo robíte. môžete si predstavovať vlastnú masturbáciu, alebo dráždenie niekoho iného, ale nezabudnite, že musíte zostať v základnej polohe. Ak budete cítiť blížiaci sa orgazmus, okamžite začnite s kontrolnou mantrou. Ruky zložte na brucho a opakujte si ju, ak to pomáha, aj nahlas. Pri zvukoch mantry musíte ihneď zrušiť predchádzajúce obrazy. Sústreďte sa na predstavu čierneho plátna, na ktorom sú napísané slová kontrolnej mantry. Táto jantrická koncentrácia je veľmi dôležitá. Spolu so zvukmi mantry tvorí základ kontroly. Ak sa vám podarí zvládnuť uvedené cvičenie, zistíte, že zostanete sexuálne rozdráždené, ale vzrušenie budete mať pod kontrolou. Prvý pokus pri cvičení ovládania sa bude zdať pre ženu najťažší. V každom z nasledujúcich bude schopná približiť sa vačšmi k orgazmu, udržať sa neobmedzene dlho na jeho hranici a mať ho úplne pod kontrolou. Kontrolný rituál by sa mal robiť v noci a mal by byť súčasťou koncentračných rituálov. Aj pri ňom je nutné dodržať jednohodinové pravidlo.

Usmerňovanie sily a energie

...Na začiatku boli všetci ľudia tantrickými majstrami. Rozmnožovali sa a všetko vkladali do radostí tantry. Avšak nasledujúca generácia sa tak nechala strhnúť rozkošou, že prestala využívať svoju energiu na tvorivé účely... Tantra rozpráva príbeh o tantrickej majsterke, ktorá svoju rozkoš denne stupňovala, ale nenašla klúč, ktorým nahromadenú energiu využila v iných oblastiach života: ...Jednej noci, keď držala v náručí svojho milého, videla, ako ju objímajú Kálí s Mahákálom. Priviedli jej telo do extazy, v ktorej na hranici orgazmu upadla do spánku. Orgazmus nevyvrcholil, pretože Kálí v jej duchu vytvorila predstavu kontroly a Maháláka jej do ucha šepkal slová kontrolnej tantry. V napatí rozkoše a najvyššej kontroly počula odrazu novú mantru, pričom jej Kálí nakreslila jantru každodenného života. Odrazu obaja zmizli, no nechali tejto žene velké tajomnstvo tantry: kontrolované usmerňovanie energie...

Rituál usmerňovania

Prešli ste nočným rituálom vnímania, rituálom koncentrácie, jej prehĺbením a kontrolným rituálom. Další rituál vás naučí vložiť sexuálnu energiu do riešenia vašich problémov. Lahnite si na postel, zaujimte základnú polohu. Keď ste po vykonaní kontrolného rituálu dosiahli absolútne ovládanie sa, môžete začať tantrické usmerňovanie: Predstavte si problém, ktorý vás práve trápi. Začnite s mantrou usmerňovania (hlásky: ÁH, NÁH, JÁH, TÓN) a opakujte ich aj vtedy, keď ich budete písať na čierne plátno svojej predstavy. Takto sa začína proces, ktorý usmerňuje nahromadenú energiu k riešeniu problému. Po získaní kontroly ste pripravená usmerňovať energiu. Zostanete v pozícii na posteli a znovu si začnite opakovať mantru usmerňovania, pričom ju spojíte s výpoveďou týkajucou sa problemu. Napríklad: ÁH, NÁH, JÁH, TÓN. Chcem byť pokojnejšia a trpezlivejšia.. Celé toto cvičenie opakujte šesťkrát, pričom sa plne sústreďte na ten istý problém alebo prianie. Na čierne plátno v predstavách napíšte slová mantry, aby ste zvýšlili svoju koncentrovanosť. Keď ste si zopakovali mantru šestkrát, prestante myslieť na problém, dvakrát vyslovte kontrolnú mantru a zopakujte hlásky mantry vnímania. Po tomto rituály sa venujte bežným činnostiam. Budete vo vzrušenom stave, a preto nezabudnite na jednohodinové pravidlo. Nečakajte okamžite vyriešenie problémov, no hoci na ne už nebudete myslieť, vaša koncentrovaná sila bude pracovať v podvedomí vo vás prospech. Ako pri ostatných rituáloch, aj pri tomto bude vaša sila a energia praxou narastať.

hore

 

Rituály pre mužov

Mantra pozorovania (vnímania)

Hlásky: ÓM, ÁDI, OMMM

Ako pri ženských rituáloch, aj teraz možno hlásky vyslovovať nahlas, pošepky alebo ich možno spievať.

Rituál prebudenia (vnímania)

Mahákála pozoroval v zrkadle telo, ktoré mu darovala Kálí. Dotýkal sa ho, aby spoznal pocity rozkoše, ktoré z neho pochádzali. Kálí viedla jeho dotyky a učila ho všetkým radostiam. Viete, ako vaše telo vyzerá, ale netušíte, aký citlivý a zmyselný je váš organizmus. Tantra sa začína tým, že ho musíte spoznať tantrickým spôsobom: Postavte sa vyzlečený pred zrkadlo a sústredte sa na pery. Ukazovák a prostredník pravej ruky veďte po kontúrach úst a predstavte si, že pocit, ktorý tým vzniká, vyvolala iná osoba. Pravou rukou si podráždite bradavku na lavej strane a pozorujte reakciu. To isté urobte ľavou rukou s bradavkou na opačnej strane. Zložte ruky na brucho, potom ich pomaly veďte k penisu, uchopte ho pri koreni palcom a ukazovákom a zmenšite kruh vašich prstov. Potom spustite ruky kludne pozdĺž tela. Pri každom dráždení časti tela opakujte mantru. Zatvorte oči a plne sa sústredte na predstavu svojho holého tela. Ak máte problémy s premietnutím tohto obrazu, pozrite sa znovu do zrkadla. Ešte raz sa dotknite pier, prsných bradaviek a penisu a vytvorte si jantru toho, čo ste práve robili. Teraz sa dotýkajte pier a predstavte si, že ruka patrí niekomu inému. S týmto pocitom si podráždite bradavky a koreň penisu. Každý úkon bude umocnený, ak si pri ňom poviete mantru. Celé cvičenie urobte ešte raz a predstavte si, že ruky sú vaše, ale hladkajú telo niekoho iného. Tento jednoduchý rituál, pri ktorom spoznáte svoje telo, je veľmi uvolňujúci. Mali by ste ho robit dvakrát denne - ráno a večer.

Jantrické vnímanie

Cez deň si urobte minimálne jednu prestávku a so zatvorenými očami sa pokúste vyvolať obraz svojho tela. Predstavujte si pocity, ktoré ste mali pri jeho dotyku a pri predstave, že sa vaše ruky dotýkali niekoho iného. Každodenným cvičením si túto jantru ľahko vybavíte.

Jantrické telo

...Keď Kálí učila Mahákálu tantrickým radostiam, viedla ho k tomu, aby si uvedomil každú stránku svojej bytosti, aby z nej mohol získať čo najvačšiu rozkoš. Naučila ho, ako si má vyvolať opakovanú erekciu a tešiť sa z pocitov, ktoré ho pri tom sprevádzali.. Rituál jantry je spatý s telesnou kontrolou svalov: Predstavte si penis, naviazaný na svaly, ktoré vychádzajú hlboko zvnútra organizmu. Utvorte si obraz vnútra penisu - kanály, križujúce sa so svalstvom, čakajúce na povel vykonať erekciu. Zatvorte oči a posediačky alebo postojačky sa skoncentreujte sa uvedený obraz, pričom si zopakujte mantru vnímania. Potom napnite všetky svaly pohlavného údu. Dávajte pozor, aby ste paralelne nenapínali análne, stehenné svaly a žalúdok. Povedzte mantru a potom sa uvolnite. Tento proces napatia a uvolnenia zopakujte trikrát. Cvičenie môžete opakovať tak často, ako chcete, a kde chcete. Postupe vás začnú svaly poslúchať a vy budete schopní cítiť každú svalovú skupinu.

Koncentrácia

..Tantrický majster povedal žiakom: "Samorituály vám poskytnú pocit vlastného bytia. Pozorovaním svojho tela sa naučíte poznávať jeho rozkoše. Najskôr musíte poznať zmyselnosť, ktorá dáva rozkoš vám, aby ste mohli viesť niekoho iného k poznaniu a získaniu slasti..." Tento rituál je veľmi dráždivý, preto by ste ho mali robiť v noci. Nesmiete ho využívať na masturbáciu alebo pred sexuálnym stykom. Platí pravidlo jednej hodiny. Lahnite si na postel, nohy skrčte do príjemnej polohy, paty zostanú pri sebe. Kolená nechajte volne padnúť, pričom chodidlá budú obrátene k sebe. Ruky položte na brucho a zatvorte oči. Počas opakovania mantry sa sústredte na svoj obraz, ale s predstavou, ze vaše telo patrí niekomu inému. Pomaly zdvihnite ruky a smerujte ukazovákmi k ústam. Keď si upevníte predstavu toho, čo robíte, dvakrát povedzte mantru a nežne sa dotknite pier. Potom znovu zložte ruky na brucho. Po chvíli ich skrížte a palcami sa dotýkajte bradaviek. Pri predstave jantry a vyslovovaní mantry bradavky zlahka dráždite. Urobte krátku predstavu, pomalým pohybom presuňte ruky k penisu a nechajte ich volne ležať po jeho stranách. Začnite odriekať slová mantry a jemne ich pritlačte. Objímte pohlavný úd pri koreni a zúžte kruh svojich prstov. Penis a genitálnu oblasť nemasírujte! Po vyslovení mantry (3-krát) vráťte ruky spať na brucho. Celý rituál by ste si mali upevniť vizuálne ako pri rituáli pozorovania.

Prehlbená koncentrácia

..Žiak sa spýtal majstra: "Ako zistím, či som sa stal majstrom rozkoše? To predsa nemôžem spoznať sám..." Učitel odpovedal: "Každý krok smeruje k novej oblasti tvojho ja - k oblasti, ktorú by si nedosiahol, keby si neurobil menšie kroky. Ak chceš spoznať rozkoš rozkoší, musíš zvládnuť aj nasledujúci rituál.." Vykonajte rituál koncentrovania keď ste koreń penisu lahkým tlakom podráždili, postupujte ukazovákmi pozdĺž neho, až dosiahnete najhlbší koreň vo vnútri mieška. Tlačte iba tak silno, aby ste mali príjemný pocit. Vyslovte mantru a uvolnite ruky. Po krátkej prestávke prejdite prstami k hrádzi (perineu), do oblasti medzi varlatami a konečníkom (anusom). Trochu pritlačte svaly. Tlak udržujte aj v priebehu odriekania druhej mantry. Objímte koreň penisu, mierne ho stlačte a potom ruky volne položte na brucho. V druhej časti rituálu sa pokúste bez dotýkania tela vybaviť si predstavu prstov na perách, bradavkách, bruchu, okolo penisu, pri varlatách, rektálnych svaloch, opať okolo penisu a na bruchu. Každý krok tohto rituálu je velmi dôležitý, treba ho vykonávať pomaly a dôsledne. Aj pri ňom je potrebné dodržať jednohodinové pravidlo.

Telesná koncentrácia

V tejto časti, pripomínam mužom, aby si uvedomili, že fyzické funkcie tela majú vzťah k rozkoši. Preto aj močenie môže poslúžiť mužovi na upevnenie rituálu vnímania: Po močení uchopte penis ukazovákom a palcom pravej ruky pri koreni a veďte ich k žaluďu. Tým sa odstráni zvyšok tekutiny z močovej rúry a zároveň budete mať príjemný vzrušujúci sexuálny pocit.

Kontrolný rituál

Kontrolná mantra: PÁ, DÁ, Ó-MÁ

Tento rituál je veľmi dôležitý, a preto je potrebné, aby ste sa kontrolnú mantru naučili prv, ako ho budete robiť. Lahnite si na chrbát, prejdite do východzej polohy a urobte koncentračný rituál s prehĺbením koncentrácie. Ku koncu tohto cvičenia, keď vyslovíte mantru vnímania, uchopte penis ukazovákmi a palcami. Počas tlaku vyslovujte znovu mantru vnímania. Prstami prejdite od koreňa pohlavného údu k jeho žaluďu a spať, pritlačte a znovu pokračujte k žaluďu. Koncentrujte sa pritom na jantru toho, čo robíte, aby ste vyvolali erekciu. Teraz môžete vykonávať masturbáciu, ako chcete, ale musíte ostať ležať v základnej polohe. Keď pocítite blížiaci sa orgazmus, začnite opakovať kontrolnú mantru, pustite penis a ruky si položte na brucho. Ďalej už nesmiete masturbovať ani keby ste boli veľmi vzrušený. Ak máte pocit, že orgazmus prichádza, stlačte palcom a ukazovakom konček penisu, aby ste zabránili ejakulácii. Po kontrolnej mantre sa musíte ihneď sústrediť na predstavu čierneho plátna, na ktorom sú napísané jej hlásky. Táto jantrická koncentrácia je rovanko dôležitá ako prerušenie masturbácie. Zostaňte ležať na posteli, kým nebudete mať pocit, že sa dokonale ovládate. Potom môžete vstať a venovať sa bežným povinnostiam. V žiadnom prípade nesmiete mať v priebehu hodiny sexuálny styk alebo masturbovať. Po uplynutí tohto času sa môžete s partnerkou milovať bez zábran a zistíte, že zážitok zo spojenia bude intenzívnejší a rozkoš znásobená. Keď chcete zintenzívniť vnímanie, rozkoš a kontrolu, musíte uvedené rituály robiť postupne a denne ich opakovať. Logicky po kontrolnom rituály nasleduje usmernenie sexuálnej sily a energie.

hore

 

Rituály pre páry - sedem nocí tantry

Po zvládnutí samorituálov prichádzajú muž a žena k rituálom párovým. Sedem nocí tantry sú klasické cvičenia tantrického učenia. Pri týchto rituáloch sa bude vo vás rozvíjať nová schopnosť - vnímanie vlastnej sexuality cez partnera a naopak. Počas nadobúdania tejto schopnosti prekonáte zábrany, aby ste v živote získali priamosť a úprimnosť. Potom sa noci stanú nocami kontroly. Tieto rituály neprinesú kontrolu len vám, ale budú viesť k hlbokej komunikácii medzi vami a vašim partnerom. Cvičenia by mali nasledovať sedem nocí za sebou, ale možno ich praktizovať aj každú druhú noc. O čo kratšie sú intervaly, o to lepšie výsledky dosiahnete. Rituály musia bezpodiemečne nasledovať v uvedenom poradí. Ak jednu noc stratíte kontrolu a dôjde k orgazmu, najlepšie je rituál prerušiť a dodržať hodinové pravidlo. Po jednej hodine môžete začať cvičenie od začiatku.
Najdôležitejším ziskom z týchto rituálov je vytvorenie neobmedzenej dôvery medzi partnermi. Skôr, ako ich začnete uskotočňovať, mali by ste si spoločne prečítať pokyny a o všetkom sa otvorene porozprávať. Musíte si uvedomiť, že vaším spoločným cieľom je dosiahnuť čo najvaščiu spoločnú rozkoš. Musíte dodržať jednohodinové pravidlo. Počas tej hodiny sa sústreďte na usmerňovanie získanej energie, na vnímanie a kontrolu. Cvičenia uskutočnite veľmi dôkladne, ani najjednoduchšie pokyny nevynechávajte alebo nerobte povrchne. Tamtrické texty odporúčajú sedem nocí jesť ľahké jedlá sušienky, kaviár, šampanské ... (Avšak strava je jednou z oblastí, kde sa môžete prejavovať voľnejšie). Počas spoločných rituálov je dôležité osvetlenie miestnosti. Tantrické texty hovoria o štyroch svetelných zdrojoch. Najmenej dve lampy alebo niekoľko sviečok bt malo byť zapálených pri hlave a nohách. V žiadnom prípade nesmiete mať svetlo zhasnuté!

Prvá noc tantry

... Tantrický učiteľ doviedol muža a ženu k prvej noci a povedal im: "Obaja ste svoj súhlas prejavili prítomnosťou. Spoznáte extázu Kálí a Mahákálu, keď budete kráčať cestou hľadania dokonalého zjednotenia..." A majster ich viedol jednotlivo i spoločne počas celého rituálu...
Prvú noc tantry by mali partneri sedieť oproti sebe a nedotýkať sa. Môžu vypiť pohár vína alebo iného ľahkého alkoholického nápoja. Po chvíli začne žena po sediačky vyzliekať partnera - najprv topánky, ponožky, zoblečie mu nohavice, košeľu a potom spodnú bielizeň. Každú časť tela, ktorú odhalí, pozoruje, ale nedotýka sa jej a pritom si potichu opakuje mantru vnímania. Vyslovením mantry môže prekonať partnrove rozpaky. Keď je muž vyzlečený, začne odhaľovať ženu, pričom postupuje rovnako ako partnerka. Potom posediačky vykoná rituál vnímania, no namiesto koncetrácie na vlastné telo, sústreďuje pozornosť na obraz ženy. Pri vyslovovaní mantry sa dotýka jej úst, pŕs, brucha, jeho ruky pokračujú dole cez ochlpenie až k stydkej kosti. Pri každom z uvedených bodov vyslovuje mantru a usmerňuje pohľad a koncentráciu na oblasť, ktorej sa práve dotýka.

Ďalšie rituály

Tantra obsahuje nielen samorituály čí rituály párové. Každý z nasledujúcich rituálov je koncipovaný tak, aby usmerňoval koncntráciu na určitý aspekt tantrického rozvoja: Môže to byť ďalší rozvoj vnímania, metódy, ktorými dosiahnete predĺžený orgazmus či cvičenia, ktoré upevnia zážitok zo spoločného milostného aktu. Za prepokladu, že budete rituály vykonávať podľa uvedných, pokynov žiadny z nich nie je pre zdravého mužz či ženu škodlivý.

Tantrická vagína

Jednou zo základných náuk tantry je vyvinutie tzv. tantrickej vagíny. Cvičenie je založené na sťahovaní vaginálnych svalov. Trojnásobné kontrakcie by mala žena vykonávať dvanásťkrát denne. Samorituály možno striedať so spoluprácou partera, pričom svaly vagíny tak zosilnia, že žena bude schopná udržať kontrakciu dlhší čas. Cvičenie zosilní prežívanie spoločného splynutia s milovanou osobou.

Dosiahnutie viacnásobného orgazmu u ženy

Tantrické texty delia ženy do troch skupín, zvaných vegy.
1. Čanda vega - žena, ktorá ľahko dosiahne viac orgazmov.
2. Madhyáma vega - žena dosahujúca jeden vrchol.
3. Manda vega - žena zriedkavo prežívajúca orgazmus.

1. Tomuto typu ženy, odporúča tantra praktizovať zvláštny rituál vaginálneho orgazmu, ako aj rituál predĺženého orgazmu a tantrick=u vagínu.
2. Žena, ktorá počas sexuálneho styku dosahuje jeden orgazmus a po viacerých net=uži, by sa mala naučiť rituál predĺženého orgazmu, čím by cvoj vrchol obohatila o vačšiu extázu a silu. Ak chce prežiť viacnásobný orgazmus, mala by robiť nasledujúce cvičenie:
Muž masturbuje ženu až po hranicu dosiahnutia vrcholu, potom urobí prestávku, počká, kým žena nenadobudne kontrolu, a znovu pokračuje v masturbácii, až kým partnerka nedosiahne orgazmus. Ďalej orálne dráždi jej telo, opať stupňuje jej vzrušenie až po hranicu extázy a usiluje sa ho udržať aj počas kontroly. Potom pokračuje v orálnom dráždení, až kým žena nedosiahne vrchol. Nasleduje dráždenie partnerky rukami i ústami, ktoré vedie k sexuálnemu aktu a k tretiemu orgazmu.
3. Už pred 2000 rokmi sa tantra zdráhala priznať existenciu frigidity. Ako tvrdia moderní psychológovia, žene bránia prežiť orgazmus len jej určité zábrany, ktoré je potrebné odstrániť. Tantra odpor=uča týmto ženáam čo najčastejšie vykonávať samorituály, pomocou ktorých spoznajú výnimočnosti svojho tela a vlastnej zmyselnosti. Denne je potrebné vykonávať rituály vnímania a masturbovať. Niektoré texty hovoria o používaní tzv. dildo (napodobnenina penisa), iné o jemnom pierku, ktorým sa dráždi klitoris, perineum a análny otvor. Od prbej vlastnej masturbácie prechádza žena k masturbácii partnerom až k orgazmu.

Cvičenie povzbudzujúce erekciu

Erekcia zvyčajne vzniká už v priebehu ľúbostnej predohry, no únava, nervozita alebo stres môžu u muža spôsobiť neschopnosť stvrdnutia pohlavného údu. V takom prípade odporúča tantra nasledovný postup: Obidvaja partneri sa upokoja, muž si ľahne do polohy vnímania a všetku pozornosť sústredí na vytvorenie jantry vnímania. Žena sedí pokojne vedľa mužových nôh a pozoruje partnera. Muž uchopí ukazovákom a palcom koreň penisu, ľavou rukou pritlačí na varlatá. Skoncentruje sa na predstavu cvičenia svalových kontrakcií, po tejto jantre stlačí palec a ukazovák a miernym tlakom ich vedie k žaluďu. Zároveň silne napne svaly a predstavuje si ich kontrakcie. Keď prsty dosiahnu žaluď, muž uvoľní napatie a odtiahne ruky. Po chvíli cvičenie zopakuje. Po treťom cvičení ostane pokojne ležať, skríži ruky na bruchu a nechá ich odpočívať. Ďalšia fáza rituálu je podobná ako predchádzajúca, s tým rozdielom, že penis hladká partnerka a muž sa pritom sústreďuje na kontrakcie svalov. Keď si zopakujú cvičenie trikrát, pár sa uvoľní a v tichosti vysloví mantru vnímania. Potom si muž kľakne, podoprie sa na lak%toch, kolená odtiahne od seba, skríži ruky a polží si na ne hlavu. Partnerka nezmení polohu, chytí mužov penis medzi ukazovák a palec a len čo zacíti jeho kontrakcie, posúva prsty k žaluďu. Keď pocíti svalové uvoľnenie, prestane s hladkaním. Je dôležité, aby žena zachovala smer hladkania - od koreňa k žaluďu, nie nazad. Tantrické texty označujú tento postup ako "dojenie penisu na erekciu". Po troch kontrakciách môže žena stupňovať partnerovo vzrušenie orálnym spôsobom alebo análnym dráždením, až pokiaľ muž nedosiahne erekciu.

Vaginálny orgazmus

Vaginálny orgazmus ako súčasť tantrickej sexuality možno dosiahnuť za pomoci tohto cvičenia: Muž leží na chrbte, partnerka zavedie penis do svojej vagíny, pričom má hlavu položenú na jeho pokrčených kolenách. V tejto polohe nedochádza k žiadnemu kontaktu medzi klitorisom a niektorou z častí mužovho tela. Žena pohybuje bokmi tak, aby vyvolala čo najvačšie vzrušenie u seba i u partnera. Ak sa jej nedarí, dosiahnúť orgazmus, môže podráždiť klitoris. V okamihu, keď pocíti blížiaci sa orgazmus, musí prestať dráždiť klitoris, zintenzívni pohyb bokov a začne so svalovými kontrakciami. Tie stupňuje až po dosiahnutie orgazmu.

Predĺžený orgazmus

Tento rituál je pre ženu práve taký dôležitý ako viacnásobný orgazmus a tantrická vagína. Kľúč k predĺženiu orgazmu sa nachádza v kontrolnom rituáli. Prvé noci by mal každý z partnerov cvičiť ovládanie sa individuálne: Masturbáciou sa priveďte do stavu silného vzrušenia, hraničiaceho s orgazmom. Keď ste blízko orgazmu, prejdite ku kontrolnej mantre a jantre, prestaňte masturbovať a sústreďte sa na kontrolu. Po jej dosiahnutí opať začnite s dráždením až po hranicu orgazmu a znovu sa skoncentrujte na kontrolu. Priebeh tohto cvičenia opakujte devaťkrát. Po deviatej kontrole sa môžete s milovanou osobou zísť a prežiť spoločný orgazmus. Keď ste sa naučili ovládať svoj orgazmus, môže vás pri cvičeniach dráždiť váš partner, ale musí rešpektovať vaše signály na prerušenie. Veľa tantrikov považuje predĺžený orgazmus za jeden z veľkých cieľov tantrickej sexuality. Pomocou neho prehĺbite spoločný zážitok z ľúbostného aktu.

Orálne dráždenie

Využitie orálnej techniky je prirodzenou súčasťou tantrickej sexuality. Mnohým ľuďom pôsobí práve využitie tejto techniky neopísateľnú rozkoš. Tantra odporúča: Žena si vloží mužov penis do úst a streida uvoľnenie žaluďa s jeho pevným držaním, pričom jazykom krúži okolo penisu. Počas pohybu od koreňa k žaluďu by mala zosilňovať sanie. Ak je muž silne vzrušený, naznačí to partnerke, ktorá silne zovrie perami žaľuď, čím mu pomôže upevniť kontrolu a zabrániť ejakulácii. Cvhíľami si vyberie pohlavný ud z úst a jemným uhryznutím podráždi žaluď. Takisto môže sať a hrýzť varlatá.
O orálnom dráždení vaginálnej oblasti hovoria tantrické texty nasledovné: Mužove pery jemne putujú cez vnútornú stranu stehien, okolo Venušinho pahorku a malých pyskov, ktoré môže dráždiť jemným saním a jazykom. Potom môže zaviesť jazyk hlboko do vagíny. Pri orálnej technike sú zdôraznené rýchle pohyby jazyka na močovom otvore, ktorý leží pod klitorisom. Takisto by mal muž jemne dráždiť celé okolie klitorisu i samotný klitoris. Ženino vzrušenie môže partner stupňovať hladkaním bokov, stehien, bradaviek. Variácie pri dráždení sú nespočetné, záleží na obidvoch partneroch, či a ktoré si výberú.

hore