Zaujímavosti o Vatikáne a pápežoch

Ktoré storočie zaznamenalo najviac pápežov?
Storočím, v ktorom sa uskutočnilo najviac korunovácií pápežov, bolo IX., presnejšie roky 867-965, kedy bolo na Petrov stolec uvedených dvadsaťosem pápežov.

Čo sa deje z tisícmi darov, ktoré pápež dostáva od veriacich?
Okrem umeleckých diel, ktoré sú odovzdané do jedného z vatikánskych múzeí, takmer všetky dary (napr. aj videokamery či iné prístroje) sú rozdané chudobným rodinám.

Ako fungujú telefóny vo Vatikáne?
Telefónna sieť vo Vatikáne je jednou z najdokonalejších na svete. V roku 1886 mal Vatikán ako  prvý štát na svete vlastnú telefónnu ústredňu, o päť rokov skôr, ako bola prvá telefónna ústredňa nainštalovaná v USA. Do Vatikánu denne smeruje okolo osemnásťtisíc zahraničných telefonátov. Toto číslo pred Vianocami stúpne na dvadsaťpäťtisíc hovorov denne.
V prepočte na počet obyvateľov má Vatikán hustejšiu telefónnu sieť ako akékoľvek mesto sveta.

Aká rušná je letecká premávka nad Vatikánom?
Počas pobytu vo Vatikáne sa nemusíte báť, že by vám spadlo lietadlo na hlavu, pretože prelety nad Vatikánom sú zakázané.

Čo to je La terra di nessuno?
Vo Vatikáne sa nachádza kúsok zeme, ktorý je skutočnou geografickou raritou, pretože nepatrí nikomu: ani Taliansku a ani Vatikánu. Územie s rozlohou 152 m2, vtlačené medzi oba štáty, nesie názov La terra di nessuno ("zem nikoho") a je málo známou zaujímavosťou.
Zem nikoho môžme vidieť v celku z väčšej vzdialenosti. Je ňou Corridoio di Castello (Hradný koridor), postavený v XIII. storočí pápežom Mikulášom III., ktorý sa tiahne od Anjelského hradu do Vatikánu. V stredoveku slúžila táto úzka spojnica ako úniková cesta pre pápežov z Vatikánu do spomínaného Anjelského hradu (bývalého mauzólea cisára Hadriána, ktoré bolo prestavané na pevnosť).

Ako vznikla švajčiarska garda?
Švajčiarsku gardu založil pápež Július II., nazývaný pápež-bojovník, ktorý bol ako pápežský legát nadšený švajčiarskym vojskom natoľko, že v roku 1478 presvedčil pápeža Pia IV,  aby uzatvoril spojeneckú dohodu so švajčiarskymi kantónmi. Keď sa v roku 1506 stal pápežom, do Ríma pozval 150 švajčiarskych vojakov.

Aká dlhá je vatikánska železničná sieť?
Vatikánska železničná sieť je nepochybne najkratšia na svete. Meria iba 800 metrov a Vatikánske železnice nemajú stály cestovný poriadok. Budova vatikánskej železničnej stanice bola postavená B. Mussolinim ako dar pre pápeža a dnes je jednou z rarít Vatikánu. "Cukríková stanica", ako ju volajú niektorí turisti, je postavená z ružového, zeleného a žltého mramoru. Pápež Pius XI. o nej hovoril, že je to "najkrajšia železničná stanica sveta". V tom čase ešte neboli položené koľajnice, ktoré by spájali stanicu s talianskou železnicou, ale pracovníci železníc uisťovali pápeža, že to bude už onedlho. Ten s úsmevom poznamenal: „Ale sa ponáhľate zbaviť sa ma...“ Jediným pápežom, ktorý železnicu použil bol Ján XXIII. V októbri 1962 urobil cestu vlakom do Assisi a Loreta, aby sa tu modlil za koncil. Po Vatikánskych železniciach pravidelne dodávajú do Vatikánu z Talianska tovar nevyhnutný pre chod tohto miništátu. Všetky vlaky z Talianska na územie Vatikánu ťahá malá parná lokomotíva. Talianske železnice udržujú v neustálej pohotovosti niekoľko salónnych vozňov, ktoré sú pripravené v prípade potreby ponúknuť na prevoz Svätého Otca. Podľa dohody  z roku 1953 medzi Vatikánskymi železnicami a Talianskymi štátnymi železnicami je Vatikán oprávnený v prípade potreby využívať hlavnú taliansku železničnú sieť.

Aké boli primáty Jána Pavla II?
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

Ako dlho sa môže voliť pápež?
Neexistuje časové ohraničenie konkláve, voľby nového pápeža. Najdlhšia voľba sa odohrala po smrti pápeža Klementa IV. v roku 1268. Kardináli potrebovali na zvolenie pápeža Gregora X. 2 roky, 9 mesiacov a 2 dni.

Odkiaľ čerpal Ján Pavol II. informácie o dianí vo svete?
Skupina odborníkov prečíta každé ráno okolo 30 talianskych a svetových denníkov. Dôležité články vyberú a preložia do taliančiny. Tento výber z rozsahom asi 20 strán predložia pápežovi okolo 10 hod.

Kto bol pápež Ján XX.?
Neexistuje žiaden Ján XX. Rozhodli tak v 10. storočí aby sa opravila chyba v následnosti mien. Meno Ján je najčastejšie používaným menom pápežom. 7 storočí však toto meno nebolo použité, lebo sa myslelo, že prináša nešťastie. Ján VII. bol zavraždený členmi svojej rodiny v roku 882, Ján XI. zomrel vo väzení v roku 935 a Ján XII. bol ubitý na smrť rozvášneným mužom. Až pápež Roncalli mal odvahu v roku 1958 zvoliť si meno Ján XXIII.

Ako to, že sú dvaja pápeži s menom Ján XXIII.?
Kardinál Cossa bol menovaný pápežom 25. mája 1410 koncilom v Pise ako protipápež Gregora XII. , ktorý v tom čase sedel na Petrovom stolci v Ríme. Jeho „panovanie trvalo 5 rokov“. Keďže nebol skutočným pápežom, ale protipápežom, mohol si meno Ján XXIII vyvoliť i kardinál Angelo Roncalli 25. októbra 1958.

Ktorý pápež vedel písať na písacom stroji?
Pápež Pius XII. bol doteraz jediným pápežom, ktorý vedel plynule písať na písacom stroji. Prakticky až do vlastnej smrti si sám prepisoval svoje príhovory a prípravy ku encyklikám na stroji.

Akú zvláštnu poštu dostával Ján Pavol II.?
Ján Pavol dostáva veľmi často listy od detí. Veľa z nich si uchováva vo svojom súkromnom archíve: „Drahý pápež, ty si iný. Mám rád tvoje príbehy o pápežoch, ktorí ťa predchádzali, ale ty sa mi páčiš najviac. Myslíš si, že urobíš svet lepším?“/list 14. ročného chlapca/
„Videl som ťa v telke, keď ťa ten zlý človek postrelil. Musí to byť ťažké žiť neustále vystavený nebezpečenstvu. Viem, že Ježiš ti pomôže. Špageti robia dobre zdraviu, a ak ich budeš jesť viac, ako poľské jedlá, budeš sa mať lepšie. Nezabudni na moju radu!“/10. ročný chlapec/
„Drahý pápež! Ako sa cíti niekto kto zomiera? Nikto mi to nechce povedať. Ja to chcem vedieť, ale nie vyskúšať...“/11.ročný chlapec/
Pápež dostal i telegram nasledujúceho znenia: “Keď si večer líham mám strach, lebo sa mi snívajú hrozné sny. Prosím ťa, povedz Bohu, aby mi posielal v noci lepšie filmy.“
Najzábavnejším bol však telegram 9.ročného dievčaťa z Bostonu: „Pán Svätosť, moja mama mi povedala, že ma priniesol bocian. Keď sa narodil môj braček, tiež ho priniesol bocian. Drahý pápež, mohol by si dohodnúť s Bohom, aby mala nabudúce moja mama už normálny pôrod?“
Jeden 10. ročný chlapec napísal: „Bohu, ktorý je pri pápežovi- Drahý Ježiš, čítal som tvoju Knihu. Nabudúce, keď budeš písať Bibliu, vlož tam aj trochu viac napätia a dobrodružstva.“

Čo odhalil rukopis Jána Pavla II.?
Sám Ján Pavol II. bol zvedavý, čo ukrýva jeho rukopis. Kúsok svojho rukopisu bol doručený jednému z najlepších grafológov sveta bez toho, aby vedel, komu patrí. Výsledok bol skutku zaujímavý. Analýza písma potvrdila, že pisateľ je človekom, ktorý v sebe prechováva hlbokú lásku k ľuďom a k jednoduchosti. Písmo smerujúce doprava je svedectvom hlbokej otvorenosti pre problémy druhých. Pisateľ je podľa analýzy človek opatrný a dáva dôraz na detaily. Medzere medzi slovami nám napovedajú, že častokrát sa potrebuje utiahnuť a premýšľať. Z času na čas má rád úplné utiahnutie sa. Podľa grafológa ide o človeka so zmyslom pre humor, no so silným charakterom, ktorý sa nebojí ukázať. Posledná veta analýzy hovorila, že ide o mimoriadneho človeka!...

Ako trávieval rád voľný čas Ján XXIII.?
Tento pápež veľmi rád navštevoval najvyššie obývané miesto vo Vatikáne- Vežu vetra. Nosil so sebou ďalekohľad a s obľubou celú hodinu pozoroval život v uliciach Ríma... Dnes je toto miesto používané pre ubytovanie prominentných hostí Vatikánu. Býval tu počas rekonštrukcie Vatikánskeho paláca i Ján Pavol II.

Aké tituly prináležia pápežovi?
Pápežský úrad je zviazaný s rôznymi honorárnymi titulmi. Pápež je Biskupom Ríma, Následníkom Princa Apoštolov, Kristov vikár na zemi, Najvyšší Veľkňaz Univerzálnej Cirkvi, Sluha sluhov božích, Patriarcha Západu, Prímas Talianska, Arcibiskup a Metropolita Rímskej provincie a Vrchný panovník Vatikánskeho štátu.
Vo Vatikánskych archívoch je uložený list anglickej panovníčky Viktórie, ktorá sa snažila vyhnúť akémukoľvek titulovaniu pápeža. Jej list začína s oslovením: „Najurodzenejší pane“, namiesto zaužívaného „Vaša Svätosť“. Pápež Lev XIII. vo svojej odpovedi začína: „Pokojná a premocná Viktória, Kráľovná Spojeného Kráľovstva Britského a Írska i iných krajov, veľká Vládkyňa Indie...“

Aký je pápežov plat?
So zvolením jedného z kardinálov za pápeža dostáva sa dotyčnému povýšenia, no zároveň i poníženia. Je to možno neuveriteľné, ale pravdivé- pápež nezarába ani líru! Pápež nevlastní dokonca ani žiadne osobné konto v banke.

Rozprával niektorý z posledných pápežov zo sna?
Pápež Ján XXIII. podľa mnohých svedectiev rozprával často zo sna. Zdá sa, že sa mu často snívalo o problémoch svojho pontifikátu, lebo častokrát zo sna opakoval: „Neviem, musím sa na to opýtať pápeža“...

Prečo Ján Pavol II. odmietol dediť?
V roku 1981 Ján Pavol II. odmietol prevziať dedičstvo vo výške 4 miliárd lír po starej vizionárke z Piecenze. Vizionárka bola známa v celom Taliansku Mamma Rosa. Rosa Buzzini Quattrini prijímala mnoho rokov peniaze od ľudí, ktorým predpovedala budúcnosť tvrdiac, že vidí Pannu Máriu vo sne. Vatikán jej schopnosti nikdy oficiálne neuznal a preto ani pápež neprevzal toto veľké dedičstvo.

Ktorí pápež mal problém s výslovnosťou?
Pred návštevou fínskeho prezidenta Kekkonena u Pavla VI. 1975 navštívil Vatikán fínsky veľvyslanec pri Svätej Stolici, aby pripravil protokol. Pápež však neustále menil výslovnosť Helsinky na Helsinsky. Veľvyslanec ho trpezlivo niekoľko krát opravil. Keď prišiel Kekkonen, Pavol VI. zopakoval svoju chybu a vyslovil „Helsinsky“. Potom sa otočil k veľvyslancovi a hrdo povedal: „Tentoraz som to povedal správne, že?“...

Ktorí s pápežov vykonávali pred svojim zvolením aj iné zamestnanie?
Pápež Eusébius (310) bol lekárom a historikom. Pápež Bonifác VII.(1294-1303) vykonával prax advokáta. Pius II. (1458-1464) bol diplomovaný literátom a básnikom. Pápež Inocent X. (1644-1655) bol sudcom a pápež Inocent XI. (1676-1889) bol bankérom.

Ktorý muž sa stal pápežom 3 razy
Benedikt IX. (1032-1044) sa stal pápežom po prvý krát v 14 rokoch. Po prvom zvolení sa úradu zriekol, lebo sa chcel oženiť. Po druhom zvolený sa zriekol svojho úradu v prospech svojho kmotra. Za pápeža bol zvolený i tretí raz. To všetko sa odohralo skôr, ako dosiahol vek 30 rokov.

Ktorí s pápežov napísal kuchársku knihu?
Jediným pápežom, ktorý napísal kuchársku knihu bol Pius V. (1566-1572). Nazval ju „Tajomstvá kuchyne pápeža Pia V.“. Jeho obľúbeným dezertom bola jablková torta.

Ktorý pápež fajčil?

Pápež Ján XXII. (1958-1963) vyfajčil jednu krabičku cigariet denne. Pápež Pius XII. holdoval tabaku, no po zápale pľúc s tým musel prestať.

Kto bol „pápež bojovník“?

Jediným pápežom, ktorý osobne viedol vojsko do boja bol pápež Július II. (1503-1513). Bol nazývaný „pápež bojovník“. Získal si veľký rešpekt u vojakov. keď Michelangelo projektoval jeho sochu vlažil mu do ruky knihu. Pápež však prikázal sochárovi, aby knihu vymenil za meč.

Ktorý pápež ohlásil osobne svoje zvolenie?
Na konkláve v júny 1846 bol poverený sčítaním hlasov kardinál Giovanni Ferretti. Počas 3. hlasovania prečítal prvých 18 hlasov, ktoré patrili jemu. Prekvapený a ustrašený kardinál pokračoval v sčítaní hlasov. Jeho meno sa na hlasovacích lístkoch objavilo nakoniec 36 krát, čo zodpovedalo viac ako dvom tretinám hlasov potrebných na zvolenie pápeža. Tak bol zvolený pápež Pius IX.

Aká bola reakcia Pia XII. na oslobodenie Ríma od nacistov?
V deň, keď americké jednotky dorazili do Ríma aby ho oslobodili od Nemcov, prišiel generál Harmon za pápežom Piom XII. a ospravedlňoval sa za hluk tankov v uliciach Ríma. Pápež mu s úsmevom odpovedal: „Keď prichádzate oslobodiť Rím, môžete robiť toľko hluku koľko chcete.“

Stratil niektorí z pápežov trpezlivosť na verejnosti?
Jediný raz sa to podarilo pápežovi Jánovi XXIII. Pápež mal predniesť príhovor v jednej z vatikánskych sál, no skôr ako začal svoj príhovor, jeden zo záhradníkov sa rozhodol premiestniť v sále palmy. Pápež ho požiadal aby palmy nechal na svojich miestach, ale záhradník pokračoval vo svojej práci ďalej. Pápež ho teda znova poprosil, aby nepokračoval vo svojej činnosti, no záhradník ho znovu ignoroval. Pápež rozhadzujúc rukami prikázal, aby záhradníka vyviedli von. To všetko okorenil necitovateľnými slovami v benátskom dialekte.

Dokázal niektorý z pápežov prerušiť štrajk robotníkov?
Počas jedného dôležitého sviatku slúžil Ján XXIII. vo Vatikáne slávnostnú svätú omšu, ktorú prenášala televízia i rozhlas. Na to však bolo potrebné 3500 kilowattov energie. Vatikánske generátory boli v tom čase vygenerovať iba 2100 kilowattov. Zamestnanci rímskej elektrárne však štrajkovali. Pápež ich prosil, aby dodali do Vatikánu aspoň potrebné množstvo na prenos. Šéf štrajkujúcich na to povedal: „Áno! Pre pápeža Jána to urobíme. On nám priniesol svetlo a my mu ho teraz vrátime.

Ako chcel pápež oklamať Hitlera?
Keď pápežovi Piovi XII. oznámili, že Adolf Hitler ho má v pláne zatknúť a deportovať mimo Vatikánu, pápež napísal list, v ktorom podáva svoju demisiu. To znamená, že ak by ho nemecké vojská deportovali mimo Vatikánu stal by sa z pápeža Pia XII. obyčajný občan Talianska menom Eugen Pacelli.

Ktorý pápež takmer stratil vo vatikánskej knižnici život?
Bol to pápež Pius XI., ktorý len tesne unikol smrti vo Vatikánskej knižnici 22. decembra 1931. Desať minút po tom, ako opustil priestory knižnice, v ktorých strávil pol hodiny, sa tu zrútil strop a prebúral podlahu. Prelát, s ktorým pápež predtým rozprával utrpel pri tom smrteľné zranenie.

V čom bol pápež silnejší od Stalina?
Počas stretnutia medzi Stalinom a Churchillom padol návrh, aby sa povojnových rokovaní zúčastňoval i Vatikán. Stalin sa však postavil proti a posmešne sa opýtal: „Koľko divízií má pápež?“ Keď sa o tom dopočul Pius XII., nezdržal sa poznámky: „Pán Stalin stretne moje divízie v nebi!...“

Ktorý z pápežov mal vojenskú hodnosť?
Počas prvej svetovej vojny získal vojak, ktorý sa neskôr stal pápežom Jánom XXIII., hodnosť seržanta. Pracoval ako zdravotník v talianskej armáde. Po svojom zvolení za pápeža ho prišli pozdraviť i rôzni vojenskí hodnostári. Jednému z nich, ktorý si pred ním pokľakol hovorí: „Vstaňte, vstaňte! Veď vy ste kapitán a ja iba seržant....“

Ktorý pápež hral rád biliard?
Bol to pápež Pius IX. Bol vyslovene zbláznený do biliardu. Zohnal dva biliardové stoly a umiestnil ich vo Vatikáne a Castel Gandolfe. Dlhý čas počas svojej dovolenky strávil večery s kardinálmi a ďalšími hosťami práve pri biliardovom stole. Netreba hádam dodávať, že obvykle odchádzal ako víťaz...

Stal sa niekedy laik pápežom?
Po mnohých storočiach teologických diskusií bol v roku 1975 definitívne vymazaný zo zoznamu pápežov Ottobono Fieschi zvolený za pápeža v júly 1276 pod menom Hadrián V. Na Petrovom stolci sedel však len dva mesiace. Potom náhle zomrel. Ottobono pri svojom zvolení nebol kardinálom, ani biskupom, ba dokonca ani kňazom. Tento stav sa nezmenil ani po zvolení za pápeža. A tu je pravidlo pre voľbu pápeža striktné: „Ak ten, ktorý pred svojim zvolením za pápeža nebol predtým vysvätený za biskupa, nech sa tak stane hneď po jeho zvolení.“

Ktorý pápež bol pápežom najkratšie?
Pápež Štefan II. zomrel po 4 dňoch od svojho zvolenia. Bolo to v roku 752. 22. marca bol zvolený a 25. marca zomrel. Jeho nasledovník si zvolil takisto meno Štefan II. Preto sa ku nemu do zátvorky pridáva číslovka III.

Aký bol vzťah pápeža k Hitlerovi?
Pred začiatkom a počas druhej svetovej vojny sa na Petrovom stolci vystriedali dvaja pápeži. Ani Pius XI., ani Pius XII. však Hitlerovi neboli naklonení. Vždy, keď prišiel Hitler do Ríma, aby pozdravil Mussoliniho, pápež odišiel prezieravo na dovolenku do Castel Gandolfa a nakázal, aby bola Sixtínska kaplnka zatvorená kvôli reštaurovaniu. A tak napriek veľkej Hitlerovej túžbe vidieť Sixtínsku kaplnku, sa mu tento sen nikdy nesplnil.

Ktorý z pápežov sa postaral o zavlažovanie Vatikánskych záhrad?
Zavlažovanie Vatikánskych záhrad a prívod do mnohých fontán v záhradách zabezpečil pápež Pius XI. Nechal v záhradách inštalovať 9 300 postrekovačov napájaných 90 kilometrami potrubia a dvoma cisternami každá s kapacitou 6 a pol milióna litrov vody. Voda pochádza z Braccianského jazera vzdialeného 40 km od Ríma. K obľúbeným vtipom pápeža bolo pustenie postrekovača v okamihu, keď okolo neho prechádzal niektorý z kardinálov.

Ktorý pápež mal roľnícky pôvod?
Pápež Ján XXIII. mal jednoduchý roľnícky pôvod. Sám pápež raz vtipne o chudobe svojej rodiny poznamenal: „Existujú tri spôsoby, ako sa môže muž zruinovať: ženy, hazardné hry a roľníctvo. Môj otec si vybral najnudnejší spôsob...“

Aká je najznámejšie poznámka pápeža pri obede?
V Paríži počas oficiálneho obeda vošla do sály krásna mladá žena veľmi skromne oblečená. Kardinál Roncalli, budúci pápež Ján XXIII., vtedajší nuncius vo Francúzsku poznamenal: „Neviem pochopiť, prečo vždy, keď vstúpi nejaká pekná žena, všetci začnú pozerať na mňa a nie na ňu. Každý chce vidieť, ako sa zatvárim...“

Ktorý pápež zomrel tragicky?
Bol to pápež Ján XXI. Stalo sa to 20. mája 1277, keď sa zrútila vo Viterbe nová budova, v ktorej pápež nocoval. Bol pápežom 9 mesiacov.

Ktorý z pápežov bol nenapraviteľný knihomoľ?
Pápeža Pavla VI. prezývali neprajníci Vatikánskym bibliofilom. Na svoje cesty si pápež vozil 74 krabíc plných kníh, aby mal po ruke vždy niečo zaujímavé. Pápež uprednostňoval odbornú literatúru, ale nepohrdol ani románmi.

Ktorá žena sa snažila obrátiť pápeža?
Keď bola Clare Boothe Luce, konvertitka z protestantizmu, americkou veľvyslankyňou v Taliansku, stala sa nasledujúca udalosť. Keď prišla veľvyslankyňa na súkromnú audienciu k pápežovi k Piovi XII., zostali za zatvorenými dverami dlhý čas. Po niekoľkých hodinách nazrel jeden z ceremonárov do pápežovej pracovne. Naskytol sa mu nevšedný obraz pápež stál v kúte pracovne a pani veľvyslankyňa ho zahŕňala prúdom slov. Nakoniec bolo počuť pápežov protest: „Ale pani Luce, veď ja už som katolík!“:

Ktorý z kardinálov hovoril 39 jazykmi?

Páter Mezzofanti dostal úlohu vyspovedať dvoch nemeckých zajatcov, ktorí mali byť na druhý deň popravení. Páter však nevedel nemecky, no za noc sa mu podarilo naštudovať z nemčiny toľko aby porozumel spovedi vojakov. Páter Meyyofanti, narodený v roku 1774, položil tak základ svojmu koníčku: naučiť sa čo najviac jazykov. V čase keď bol zvolený za kardinála hovoril plynule 39 jazykmi. Medzi nimi albánsky, česky, čínsky, dánsky, chaldejsky, švédsky, turecky... Pasívne ovládal ďalších niekoľko jazykov.

Ktorý z prezidentov USA je vyobrazený ako socha vo Vatikáne?
Keď pápež Ján XXIII. prijal na súkromnej audiencii 10. marca 1962 Jacqueline Kennedyovu, prezradil jej i nasledujúce tajomstvo: Jej manžel John Kennedy stál ako 22 ročný za model sochárovi, ktorý zhotovoval sochu na oltár vo Vatikáne. Mladý Kennedy trávil vtedy týždeň dovolenky v Anglicku. Jeden zo sochárov vtedy hľadal model pre jedného z anjelov. A tak sa podobizeň Kennedyho nachádza v podobe okrídleného anjela pri sv. Terezke z Lisieux.

Kto napísal hymnu Vatikánu?

Vatikánsku hymnu napísal francúzsky skladateľ Charles Gounod. Hymnu možno počuť aspoň raz týždenne v Rádiu Vatikán.

Boli niekedy nezhody medzi pápežom a štátnym sekretárom?
Jedným z najschopnejších štátnych sekretárov bol kardinál Dominico Tardini. Napriek tomu, že jeho vzťah z pápežom Jánom XXIII. bol výborný, ich povahy sa niekedy dostávali do zaujímavých situácií. Tardini mal svoju kanceláriu priamo pod pápežovou. Keď mal zlú náladu a nepáčilo sa mu niektoré z pápežových rozhodnutí, hovoril o pápežovi ako o „tom hore“. A pretože sa vo Vatikáne sa nič neutají, pápež sa to dozvedel. Dal si zavolať Tardiniho a povedal mu: „Chcel by som si s vami niečo vyjasniť. „Ten hore“ je Pán, Otec Nebeský v nebi. Ja som iba „ten na poslednom poschodí“. Takže vás prosím, aby ste si nás nemýlili!“.

Koľko izieb má pápežská rezidencia?
Apoštolský palác v ktorom žije a pracuje pápež spolu so svojou kúriou má viac ako 1400 miestností, takmer 1000 schodíšť a 20 nádvorí. Pápež však používa len zopár z týchto miestností na súkromné účely.

Prečo sú vyobrazené na oltári sv. Petra včely?
Medzi miliónmi návštevníkov baziliky sv. Petra vo Vatikáne je iba zopár, ktorí by vedeli dať odpoveď na otázku, prečo sa na podstavcoch baldachýna nachádzajú vyobrazené včely. Baldachýn bol postavený Berninim na rozkaz pápeža Urbana VIII. v prvej polovici XVII. storočia. Pápežova neter v tom čase očakávala prírastok do rodiny. Bolo to však rizikové tehotenstvo a všetci vedeli, že takéto tehotenstvá sa obyčajne v tom čase končili smrťou matky i dieťaťa. Pápež urobil sľub, že ak obaja prežijú, dá v bazilike postaviť oltár. Dieťa sa narodilo zdravé a matka sa tiež po čase uzdravila. Bernini, ktorému bola úloha stavby zverená použil symbol rodu- včely, ktoré umiestnil na podstavcoch baldachýna v zvláštnom tvare okolo mladej ženy. A tak na štyroch stranách podstavca vidíme priebeh pôrodu mladej neterky pápeža- tvár ženy a včely tvoriace časti jej tela. Na poslednom vyobrazení je tvár usmievajúceho sa dieťaťa.

Narodilo sa vo Vatikáne niekedy dieťa?

Napriek tomu, že vo Vatikáne žijú a pracujú i ženy, vo vnútri štátu sa podľa dostupných informácií nikdy nenarodilo žiadne dieťa.

Aký pôvod má obelisk na námestí sv. Petra?
Obelisk z námestia sv. Petra bol dlho opradený rôznymi legendami. Aká je však pravda o jeho pôvode? Cisár Kaligula /panoval do roku 41 po Kristovi/ nechal vyryť na jeho spodnú časť venovanie svojej matke /Agrippe/ v latinčine. Pápež Sixtus V. o 1500 rokov neskôr nechal tento kolos s váhou 320 ton premiestniť z pôvodného miesta cirkusu na súčasné miesto v strede námestia. Ale odkiaľ pochádza obelisk? Nenachádzame na ňom žiaden nápis. Až archeológ Magi v našom storočí si položil záhadnú otázku- prečo Kaliglov nápis nie je priamo na obelisku, ale na jeho podstavci? Všimol si maličkých záhadných dierok po celom obelisku. Boli to hádam zbytky po bronzových písmenách na obelisku? Použijúc stovky malých písmeniek a zákonov kryptografie nakoniec archeológ po úmornej práci hádanku rozriešil- nápis prezradil, že obelisk bol vyrobený a postavený v Heliopolise Corneliom Gallom, rímskym prefektom v Egypte, ktorý neskôr v roku 27 pred Kristom spáchal samovraždu.

Koľko kníh sa nachádza vo Vatikánskej knižnici?
Vatikánska knižnica nepatrí medzi najväčšie na svete svojou rozlohou, ale svojim bohatstvom kvality uchovávaných kníh a rukopisov. V regáloch knižnice sa nachádza asi milión kníh, 100 tisíc rytín a tiež asi 100 tisíc rôznych rukopisov. Tieto časti knižnice sú prístupné akreditovaným profesorom, študentom i vedcom.

Aký bezpečnostný systém je použitý v Apoštolskom paláci?
Po atentáte na pápeža v roku 1981 boli inštalované na celej terase súkromných priestorov pápeža nepriestrelné sklá. I na okno, z ktorého sa pápež nedeľu čo nedeľu prihovára pútnikom pri „Anjel Pána“ bolo umiestnené nepriestrelné sklo. Tieto základné opatrenia chránia pred prípadným ostreľovačom z protiľahlého Gianiccola alebo okolitých budov.

Koľko osôb žije vo Vatikáne?
Vo Vatikáne žije asi 1100 obyvateľov. Polovica z nich má aj Vatikánske občianstvo. 95% obyvateľov tvoria muži. Kardináli sú vatikánskymi občanmi, aj keď žijú inde vo svete. Nikto sa nerodí s právom na vatikánske občianstvo. To môže byť len udelené.

Koľko listov zaslaných od svetových osobností sa uchováva vo Vatikáne?
Jednou z najúžasnejších zbierok vo Vatikáne sú milióny listov zaslaných do Vatikánu od mnohých svetových osobností. 236 z nich bolo vystavených vo Vatikánskych múzeách v roku 1981. Medzi nimi napríklad žiadosť Henricha VIII. o rozvod s Katarínou Aragónskou. Je to pergamen široký 60 a dlhý 90 cm. Bol adresovaný pápežovi Klementovi VII. a podpísaný 75 podpismi so 75 pečaťami. Medzi ďalšími listami boli listy od Galilea, Koperníka, Erazmusa, Napoleona, Volteira, Michelangela, mnohých kráľov a svetových vládcov...

Odkedy má Vatikán svoju poštu?
Poštový úrad Vatikánu vznikol už v XIV. storočí. Používal sa vtedy známy „Pony- express“. Dnes je hlavná budova pošty umiestnená hneď za hlavným vchodom do Vatikánu- pri Bráne sv. Anny. Ročne ním prejdú asi 2 milióny listov, 6 milónov pohľadníc a 15 tisíc balíkov. Pošta je rýchla a spoľahlivá a tak mnohí Rimania uprednostňujú práve túto poštu pre talianskou. Bilancia pošty ja každoročne v pozitíve. Je to hlavne vďaka známkam, ktoré sú vyhľadávaným suvenírom v rôznych zbierkach. Iba raz sa vo svojich výpočtoch pomýlili. Bolo to vo Svätom roku 1975, keď zostalo nepredaných takmer 1 milión známok.

Koľko trvá pešia obchôdzka okolo Vatikánu?
Prechádzka okolo gigantických múrov obkolesujúcich Vatikán trvá presne 60 minút.

Čo je to „Knižnica relikvií“?
Jedna z najzaujímavejších izieb Apoštolského paláca je tzv. „Knižnica relikvií“. Je to izba s vysokým stropom s množstvom regálov plných zásuviek. Spolu s typicky knižničným rebríkom máme dojem veľkej knižnice či kancelárie advokáta. Pod malou lampičkou tu pracuje kňaz zamestnaný ojedinelou prácou. Zasiela do celého sveta balíky s relikviami mnohých mučeníkov a iných svätcov. Cirkevné právo totiž predpisuje, že v každom stabilnom oltári musí byť uložená relikvia niektorého zo svätcov. Nakoľko sú vo svete neustále stavané nové kostoly a kaplnky, rastie i potreba nových relikvií. A tak denne vyexpeduje táto „knižnica“ niekoľko doporučených balíkov s pozostatkami tých, ktorí budú patrónmi nových oltárov.

Ako vyzerá vatikánska telefonická sieť?
Vatikán má jednu z najvýkonnejších telefonických sietí na svete. V roku 1886 bola inštalovaná prvá telefonická centrála. Bolo to o 5 rokov skôr, ako v USA! Dnes Vatikán prijme denne 18 tisíc mimoštátnych hovorov. Na Vianoce je to okolo 25 tisíc hovorov. Vo Vatikáne je zároveň v prepočte na obyvateľa najviac telefonických aparátov.

Akú má reputáciu Vatikánske rádio?
Vo Vatikáne sa rozpráva jeden vtip: Do pracovne Leonida Iľjiča Brežneva vstúpi pracovník kancelárie s ihlou a niťou, aby mu prišil odpadnutý gombík na nohaviciach. Sovietsky vodca sa ho prekvapene pýta, ako je to možné, že vie, že mu odpadol gombík. „Práva to hlásili na Vatikánskom rádiu!“- odpovedá zamestnanec...
Tento vtip vyjadruje medzinárodné uznanie informačnej sieti Vatikánu. Vysiela v 33 jazykoch /vrátane esperanta/, 225 hodín týždenne v 100 štátoch sveta. Stálych poslucháčov tohto rádia je 80 miliónov!

Koľko osôb pracuje vo Vatikáne?

Dnes pracuje vo Vatikáne viac ako 3000 osôb. Zaujímavosťou je, že vo Vatikáne neexistuje žiadne súkromné podnikanie, neexistuje tu žiadna súkromná firma.

Ako možno rozpoznať vatikánske automobily?
Vatikán má svoje identifikačné automobilové značky. Označenie je „S.C.V.“/Stato Cittá Vaticano/. Neprajní Rimania si však údajne pri tejto značke občas povzdychnú „Se Cristo Vedesse- Keby tak Kristus videl....!
Číslovanie ide od 1 do 142. Vatikán vlastní i 12 benzínových púmp.

Koľko okien má Apoštolský palác?
Apoštolský palác má spolu 12 523 okien. A treba ich z času načas i očistiť, čo určite nie je práca závideniahodná...

V ktorom storočí bolo najviac pápežov?
Najviac pápežských volieb počas obdobia sto rokov sa odohralo v rozpätí medzi rokmi 867 až 965. V tomto období sa vystriedalo 28 pápežov.

Pozná vatikánske právo trest smrti?

Trest smrti bol z vatikánskeho práva vyškrtnutý v roku 1967. Posledné popravy sa odohrali vo Vatikánskom štáte 24. novembra 1868, keď boli popravení dvaja atentátnici, ktorí vyhodili do povetria pápežské kasárne a pritom zabili 25 vojakov.

Ako by reagovali informačné siete Vatikánu pri smrti pápeža?
Ako každá iná veľká Informačná kancelária sveta, má Vatikánske rádio pripravené pásy s nahrávkami ku dňu smrti pápeža. Tieto materiály sú neustále dopĺňané a sú archivované pod názvom „Deň X“. Boli dokonca pripravené do vysielania a založené vo vysielacích boxoch v máji 1981, keď bol na pápeža spáchaný atentát Ali Agcom. Tento program je nahraný vo všetkých 33 rečiach, v ktorých rádio vysiela.

Aký je vývin latinčiny?

Latinčina bola dlhú dobu v Európe i v Cirkvi považovaná za jazyk číslo jeden. I ona však musela prechádzať rôznymi inováciami. Jeden zo zodpovedných redaktorov nového slovníka latinčiny sa veru musel zapotiť, aby vymyslel nové výrazy napr. pre televízor /imaginum transmissio per electricas undas/, radar /radioelectricum instrumentum monitorum/, atómovú bombu /pryobulus atomicus/, či ústredné kúrenie /calefacientis aquae dusctus/ a iné. Vo Vatikáne vychádza nákladom 1000 kusov i časopis, ktorého jedninou rečou je latinčina. Dokonca i reklama je tu v latinčine! Takže zubná kefka je uvádzaná ako „peniculus dentarius“ a holiaci strojček „novacula ab inferendis vulneribus tuta“. A tak nový slovník obsahuje okrem 30 tisíc klasických výrazov i 10 tisíc úplne nových...

Kto bol vo Vatikáne najnešťastnejší z voľby Angella Giuseppe Roncalliho (Jána XXIII.) za pápeža?
Keď bol zvolený za pápeža Ján XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), rímski krajčíri, ktorí pripravili tri sady bielych pápežských šiat (jedno malé číslo, druhé stredné číslo a tretie veľké číslo), nepočítali s tým, že pápežom sa stane veľmi silný kardinál Roncalli. Prvá vtipná poznámka nového pápeža vtedy znela: „Všetci chcú, aby som bol pápežom, všetci - okrem krajčírov“. Keď sa odobral k otvorenému oknu, aby udelil požehnanie zástupom veriacich, bolo počuť, ako si popod nos mrmle čosi o strašne úzkej reverende a „pápežských nepríjemnostiach“.

Aké priemyselné odvetvie je vo Vatikáne najvýznamnejšie?
Jediným a teda aj najvýznamnejším odvetvím vatikánskeho priemyslu je výroba mozaík (ak nerátame vydávanie poštových známok). Väčšina z nádherných mozaikových výzdob Baziliky sv. Petra vznikla vo vatikánskej  Škole Mozaiky. Laboratórium, založené začiatkom XVIII. storočia, zdokonalilo náročnú techniku ukladania kamienkov a jeho zbierka farebných kameňov, ktoré sú uschovávané na dlhej chodbe v takmer tridsiatich tisícoch krabíc, je najväčšia na svete. Niektoré kamene, farbené podľa už neexistujúcej receptúry, majú viac ako dvesto rokov; modré a červené si už vyžadovali vyrobenie duplikátov. Vedľa dielne sa nachádza expozícia, kde môžte získať niektoré z drobných farebných kamienkov.